Category: Lingwistyka

Poezja barokowa działająca na ludzkie zmysły

Poezja barokowa działająca na ludzkie zmysły

Epoka, w której barok rozkwitł w pełni, wniosła w kulturę kontynentu europejskiego odległe od renesansu uczucia jak trudny do uchwycenia chaos i niepokój. Przez badaczy literatury i historyków barok od początku postrzegany był jako...

Ocena
Tłumaczenia – proces tłumaczenia.

Tłumaczenia – proces tłumaczenia.

Niezależnie od tego czy mówimy o tłumaczeniu pisemnym czy ustnym, proces tłumaczenia może być opisany jako dekodowanie znaczenia tekstu źródłowego i kodowanie tego znaczenia w tekście docelowym. W celu zdekodowania znaczenia tekstu, tłumacz musi...

Ocena