Tłumaczenia – proces tłumaczenia.

Niezależnie od tego czy mówimy o tłumaczeniu pisemnym czy ustnym, proces tłumaczenia może być opisany jako dekodowanie znaczenia tekstu źródłowego i kodowanie tego znaczenia w tekście docelowym. W celu zdekodowania znaczenia tekstu, tłumacz musi w pierwszej kolejności zidentyfikować poszczególne jego komponenty inaczej „elementy tłumaczenia”, fragmenty tekstu traktowane jako elementy poznawcze. Elementem tym może być słowo, zwrot czy też jedno lub więcej zdań.

Tłumaczenia – proces tłumaczenia.

Tłumaczenia – proces tłumaczenia.

Może się wydawać, że jest to prosta procedura jednakże okazuję się skomplikowaną operacją poznawczą. Aby zdekodować pełne znaczenie tekstu źródłowego tłumacz musi metodycznie i świadomie zinterpretować i przeanalizować wszystkie jego cechy. W procesie tym jest wymagana bardzo dobra znajomość języka źródłowego, semantyki, gramatyki, składni, idiomów itp. ale także kultury ludzi posługujących się tym językiem.

Ważną cechą tłumacza jest również posiadanie dogłębnej wiedzy na temat języka docelowego, tak by poprawnie zakodować w nim wiadomość z języka źródłowego. Bardzo istotna jest wiedza na temat języka docelowego i tak naprawdę powinna być nawet szersza niż wiedza dotycząca języka źródłowego, gdyż większość tłumaczy dokonuje przekładu na swój język rodzimy.
Błędnym przekonaniem dotyczącym tłumaczenia, dość rozpowszechnionym, jest to, że istnieje proste, dosłowne tłumaczenie pomiędzy dwoma dowolnymi językami i przez to jest procesem mechanicznym i łatwym. Jest wręcz przeciwnie.

Tłumaczenie jest pełne niepewności jak i nieumyślnego mieszania idiomów i sposobów użycia obu języków. Efektem tego produkowane są hybrydy językowe czyli mieszanka angielsko – hiszpańska, angielsko – francuska czy angielsko – polska zwane inaczej ”trzecim językiem”.

Początkujący tłumacze mylnie uważają, że ich praca należy do grona nauk ścisłych i błędnie zakłada, że funkcjonują ściśle określone powiązania pomiędzy konkretnymi wyrazami i zwrotami w różnych językach i że tym samym istnieją pewne niezmienne formy tłumaczenia, które można powielać jak w kryptografii. Doświadczenia mogą nabrać z czasem pracując w swojej branży, np. wybierając biuro tłumaczeń.

http://www.tlumaczenia-tar.pl/

Ocena

You may also like...

Podziel się