Stopy aluminium – nowoczesny materiał w budownictwie

Aluminium jest plastycznym, srebrzysto-białym metalem o niebieskawym odcieniu. Odznacza się dużym połyskiem, pod działaniem czynników atmosferycznych matowieje pokrywając się warstewką tlenku Al2O3. Samorzutne wytwarzanie się tlenku podwyższa potencjał, zwiększając odporność aluminium na korozję. W skorupie ziemskiej w stanie wolnym nie występuje. Do związków aluminium znajdujących się w przyrodzie zalicza się kaolin, korund, diaspor, boksyt i kriolit. Po raz pierwszy aluminium o czystości 99,99% otrzymano w roku 1920 przez elektroliz tlenku Al2O3, uzyskanego z boksytu i rozpuszczonego w stopionym kriolicie. Obecnie istnieje możliwość otrzymywania aluminium o czystości 99,9996% metodami strefowego oczyszczania.

Stopy aluminium dla branży przemysłowej

Normy PN-79/H-82160 obejmują gatunki aluminium przeznaczone do przeróbki plastycznej Znak rodzaju aluminium wyraża zawartość czystego metalu, którego ilość ustala się przez odjęcie od 100% sumy zanieczyszczeń. Zanieczyszczeniami w aluminium są głównie: żelazo, krzem, miedź i cynk.

Wszystkie zanieczyszczenia obniżają przewodność elektryczną aluminium, natomiast Rm i HB wzrastają pod ich wpływem. Tytan powoduje rozdrobnienie struktury oraz zwiększa odporność na korozję, cynk obniża własności mechaniczne w podwyższonych temperaturach. Wszystkie zanieczyszczenia ułatwiają obróbkę mechaniczną. Wtrącenia niemetaliczne jak tlenki i krzemiany obniżają znacznie plastyczność aluminium.

Stopy aluminium i ich zastosowanie – przykłady

W branży budowlanej produkty z aluminium mają zastosowanie w pokryciach fasad i dachów. Najczęściej decyzja o wybraniu materiałów z aluminium podyktowana jest względami ekonomicznymi i funkcjonalnymi. Z innej jednak strony aluminium jest przykładem metalu, który bardzo często inspiruje wielu architektów i planistów. Ukazuje to np. niecodzienne bryły, jakich używa ceniona Zaha Hadid w realizacji głównego budynku koncernu BMW w niemieckim Lipsku.

Niezależnie od tego, czy chodzi o budynki wchodzące w skład kompleksu lotnisk, dworców kolejowych, sportowych aren bądź zwyczajnych domów mieszkalnych, wiele z tych projektów możliwe jest dopiero po zastosowaniu aluminium.

  • do budowy specjalnych aparatur chemicznych oraz wyrobów dla elektroniki i elektrotechniki,
  • do produkcji folii powłok kablowych, do platerowania, do wyrobu aparatury chemicznej,
  • do produkcji wyrobów ogólnego przeznaczenia,
  • na przewody elektryczne

Profile aluminium i własności mechaniczne

Podstawowymi wyrobami z czystego aluminium są najczęściej: blachy, pręty, druty, kształtowniki lub elementy tłoczone. Własności mechaniczne wymienionych wyrobów zależą od gatunku aluminium oraz od stopnia zgniotu. W zależności od stopnia zgniotu rozróżnia się wyroby w stanie wyżarzonym, półtwardym i twardym.

Przeróbkę plastyczną aluminium przeprowadza się na zimno lub na gorąco w temperaturze 450°C. Temperatura rekrystalizacji wynosi od 100 do 300°C, przy czym zależy w dużym stopniu od czystości aluminium i wielkości zgniotu. Najczęściej dla zmiękczenia aluminium po przeróbce plastycznej na zimno przeprowadza się wyżarzanie w temperaturze od 400 do 500 stopni.

autor: eko-swiat.pl (profile aluminium)

Ocena

You may also like...

Podziel się