Stopy aluminium odpowiedzią na nowe wyzwania branży morskiej

W książce ”The Age of Ships” C.H. Holtyna dowiadujemy się, że stopów aluminium jako materiału alternatywnego wobec stali zaczęto używać przy konstrukcji statków po raz pierwszych w latach 30. XX wieku. Wśród pierwszych łodzi ze stopów aluminium znalazły się łodzie służb policyjnych i patrolowych, a także szybkie statki pasażerskie, do których zaliczano katamarany (mogą pomiesić nawet 400 osób). Rozbudowa większych gabarytowo statków, przy których korzystano ze stopów aluminium była związana z pojawieniem się w ówczesnych Niemczech statków sięgających do 60 metrów długości i wyporności tysiąca ton. Dopiero w 1967 roku w Stanach udało się skonstruować statek przekraczający długość 70 metrów.

Aluminium rozwija branżę morską

Z powodu ciągle wzrastającego zapotrzebowania na budowę coraz większych gabarytowo i szybszych statków pływających po morskich szlakach handlowych armatorzy wzmogli poszukiwania i rozwój nowych, alternatywnych do stali materiałów inżynierskich, które mogłyby sprostać wymaganiom stawianym przed konstruktorami okrętowymi. Przez okres prawie sześćdziesięciu lat stopy aluminium stały się alternatywą dla wykorzystywania stali okrętowej. Z racji swojej wysokiej odporność na uszkodzenia powodowane korozją oraz znaczne zmniejszenie całego ciężaru ogólna gęstość stała się nawet trzykrotnie mniejsza niż gęstość stali.

Stopy aluminium miarą postępu całej branży morskiej

Ze stosowaniem stopów aluminium wiążą się ograniczenia. W początkowych latach pojawiały się problemy związane z procesem spawania. Radzono sobie z nimi za pomocą nitowania aluminiowych konstrukcji. Tego rodzaju spawane złącza wykazywały dość niskie cechy wytrzymałościowe, a wykorzystywanie gazów obojętnych podnosiło ogólny koszt wytwarzania konstrukcji przez branżę morską. Rozwój i postęp technologiczny sprawił, że stopom aluminium zapewniono osiągnięcie poprzez metodę obróbki cieplnej modyfikacji struktur, które wymagano w przemyśle stoczniowym. Uzyskane właściwości mechaniczne zarówno w materiale rodzimym, jak i złączach spawanych zadecydowały o bardziej masowych wytwarzaniu stopów aluminium i wykorzystaniu ich do zastosowań morskich.

Stopy aluminium na przestrzeni lat

W pierwszym okresie stopy aluminium wykorzystywano wyłącznie do produkcji galanterii okrętowej (jak np. zejściówki), rozszerzając w miarę postępu zakres stosowania do budowy większych gabarytowo pokładówek czy nadbudówek. Z czasem dotyczyło to również całych statków. Zniwelowanie ciężaru znacząco usprawniło stateczność, nośność i warunki pływania przy jednoczesnej oszczędności w zużyciu paliwa lub redukcji wykorzystywanej mocy. Stopy aluminium cechują się właściwościami wytrzymałościowymi, które dają się zestawić z właściwościami osiąganymi przez stal kadłubową o zwykłej wytrzymałości. W dłuższej perspektywie czasowej jest to czynnik, który skłania do rezygnacji ze stali na rzez stopów aluminium, dających więcej pozytywnych cech w procesie eksploatacji. Współcześnie w branży stoczniowej najczęściej używanym stopem aluminium jest stop 5083, który stosuje się w formie blach do przeróbki plastycznej.

eko-swiat.pl

Ocena

You may also like...

Podziel się